Bachelor in de audiovisuele kunsten (Genk) (180 sp.) Bachelor of Arts

 

2024-2025

Naast de voorwaarde om te slagen voor een artistieke toelatingsproef, gelden voor deze opleiding de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
a) een Belgisch diploma van het secundair onderwijs; b) een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type; c) een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid; d) een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het Vlaams hoger Beroepsonderwijs; e) een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend. Daarnaast kan LUCA School of Arts vzw personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt e). Dit kan enkel op voorwaarde dat het betreffende document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt, vergelijkbaar met een Vlaamse bacheloropleiding. Kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van de hierboven vermelde diploma's of getuigschriften kunnen tot een Nederlandstalige bacheloropleiding worden toegelaten op voorwaarde dat zij voor 31 december van het academiejaar van hun eerste inschrijving de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben en geslaagd zijn voor een toelatingsassessment. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken als de kandidaat-student bewijst over een uitzonderlijke begaafdheid te beschikken.

2023-2024

Naast de voorwaarde om te slagen voor een artistieke toelatingsproef, gelden voor deze opleiding de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
a) een Belgisch diploma van het secundair onderwijs; b) een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type; c) een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid; d) een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het Vlaams hoger Beroepsonderwijs; e) een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend. Daarnaast kan LUCA School of Arts vzw personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt e). Dit kan enkel op voorwaarde dat het betreffende document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt, vergelijkbaar met een Vlaamse bacheloropleiding. Kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van de hierboven vermelde diploma's of getuigschriften kunnen tot een Nederlandstalige bacheloropleiding worden toegelaten op voorwaarde dat zij voor 31 december van het academiejaar van hun eerste inschrijving de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben en geslaagd zijn voor een toelatingsassessment. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken als de kandidaat-student bewijst over een uitzonderlijke begaafdheid te beschikken.

|