Bachelor in de bouw (Brussel) (180 sp.)

 

2016-2017

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
a) Een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
b) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van het korte type;
c) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
d) Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het Vlaams hoger Beroepsonderwijs;
e) Een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend.
Daarnaast kan LUCA School of Arts personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt e). Dit kan enkel op voorwaarde dat het betreffende document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt, vergelijkbaar met een Vlaamse bacheloropleiding.

Kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van de hierboven vermelde diploma's of getuigschriften kunnen tot een Nederlandstalige bacheloropleiding worden toegelaten op voorwaarde dat zij voor 31 december van het academiejaar van hun eerste inschrijving de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben en geslaagd zijn voor een toelatingsassessment. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken als de kandidaat-student bewijst over een uitzonderlijke begaafdheid te beschikken.

2015-2016

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:
a) Een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
b) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van het korte type;
c) Een Belgisch diploma van hoger onderwijs van sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
d) Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het Vlaams hoger Beroepsonderwijs;
e) Een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend.
Daarnaast kan LUCA School of Arts personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt e). Dit kan enkel op voorwaarde dat het betreffende document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt, vergelijkbaar met een Vlaamse bacheloropleiding.

Kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van de hierboven vermelde diploma's of getuigschriften kunnen tot een Nederlandstalige bacheloropleiding worden toegelaten op voorwaarde dat zij voor 31 december van het academiejaar van hun eerste inschrijving de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben en geslaagd zijn voor een toelatingsassessment. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken als de kandidaat-student bewijst over een uitzonderlijke begaafdheid te beschikken.

|

  • Algemeen

   • 4 sp.Cultuur, filosofie & communicatie IVerplicht in fase 1Eerste semesterK43995docenten
    docenten
    • P.Gillis (coördinator)
    • J.Teirlinck
    • N.
    Cultuurgeschiedenis (2.5 sp.)K61095docenten
    docenten
    • J.Teirlinck
    • N.
    Digitale communicatie (1.5 sp.)K61096docenten
    docenten
    • P.Gillis
    • N.
    5 sp.Wetenschappen IVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenK43996docenten
    docenten
    • W.Mommaerts (coördinator)
    • B.Keppens
    • W.Mommaerts
    • N.
    Wetenschappen I: Fysica 1 (2 sp.)K60596docenten
    docenten
    • B.Keppens
    • N.
    Wetenschappen I: Meetkunde (3 sp.)K60499docenten
    docenten
    • W.Mommaerts
    • N.
    3 sp.CAD IVerplicht in fase 1Eerste semesterK42876docenten
    docenten
    • J.Van Berkel (coördinator)
    • N.
    CAD I (3 sp.)K60606docenten
    docenten
    • J.Van Berkel
    • N.
    3 sp.BouwgeschiedenisVerplicht in fase 1Tweede semesterK42871docenten
    docenten
    • P.Driessens (coördinator)
    • N.
    Bouwgeschiedenis (3 sp.)K60595docenten
    docenten
    • P.Driessens
    • N.
    6 sp.Wetenschappen IIVerplicht in fase 1Tweede semesterK42875docenten
    docenten
    • W.Mommaerts (coördinator)
    • B.Keppens
    • W.Mommaerts
    • N.
    Wetenschappen II: Wiskundige toepassingen (3 sp.)K60500docenten
    docenten
    • W.Mommaerts
    • N.
    Wetenschappen II: Fysica 2 (3 sp.)K60597docenten
    docenten
    • B.Keppens
    • N.
    3 sp.CAD IIVerplicht in fase 2Eerste semesterK42860docenten
    docenten
    • J.Van Berkel (coördinator)
    • N.
    CAD II (3 sp.)K60605docenten
    docenten
    • J.Van Berkel
    • N.
    5 sp.Cultuur, filosofie & communicatie IIVerplicht in fase 2Tweede semesterK43997docenten
    docenten
    • W.Mommaerts (coördinator)
    • W.De Coster
    • C.Goossens
    • J.Teirlinck
    • N.
    Cultuurfilosofie (2.5 sp.)K60012docenten
    docenten
    • J.Teirlinck
    • N.
    Communicatievaardigheden (2.5 sp.)K61097docenten
    docenten
    • W.De Coster
    • C.Goossens
    • N.
    4 sp.BedrijfsbeleidVerplicht in fase 3Eerste semesterK43062docenten
    docenten
    • W.Mommaerts (coördinator)
    • P.Coucke
    • A.Eeckhout
    • W.Mommaerts
    • N.
    Bouwwetgeving (2 sp.)K60667docenten
    docenten
    • A.Eeckhout
    • W.Mommaerts
    • N.
    Marketing & Bedrijfsbeheer (2 sp.)K60668docenten
    docenten
    • P.Coucke
    • N.
  • Structuur

  • Bouwtechnieken

   • 5 sp.Bouwtechnieken IVerplicht in fase 1Eerste semesterK42870docenten
    docenten
    • L.Leuwers (coördinator)
    • P.Driessens
    • L.Leuwers
    • N.
    Bouwtechnieken I: Bouwmaterialen 1 (2 sp.)K60346docenten
    docenten
    • P.Driessens
    • N.
    Bouwtechnieken I: Constructie 1 (3 sp.)K60547docenten
    docenten
    • L.Leuwers
    • N.
    3 sp.Projectbeheer IVerplicht in fase 1Eerste semesterK42864docenten
    docenten
    • P.Wyndaele (coördinator)
    • N.
    Projectbeheer I (3 sp.)K60242docenten
    docenten
    • P.Wyndaele
    • N.
    4 sp.Bouwtechnieken IIVerplicht in fase 1Tweede semesterK42867docenten
    docenten
    • L.Leuwers (coördinator)
    • P.Driessens
    • L.Leuwers
    • N.
    Bouwtechnieken II: Bouwmaterialen 2 (2 sp.)K60347docenten
    docenten
    • P.Driessens
    • N.
    Bouwtechnieken II: Constructie 2 (2 sp.)K60551docenten
    docenten
    • L.Leuwers
    • N.
    3 sp.Projectbeheer IIVerplicht in fase 1Tweede semesterK42861docenten
    docenten
    • P.Wyndaele (coördinator)
    • N.
    Projectbeheer II (3 sp.)K60243docenten
    docenten
    • P.Wyndaele
    • N.
    3 sp.Technische Installatie IVerplicht in fase 1Tweede semesterK42869docenten
    docenten
    • J.Meesen (coördinator)
    • B.Reynaert
    • N.
    Technische Installatie I (3 sp.)K60009docenten
    docenten
    • J.Meesen
    • B.Reynaert
    • N.
    4 sp.Bouwtechnieken IIIVerplicht in fase 2Eerste semesterK42858docenten
    docenten
    • Q.Foccaert (coördinator)
    • J.Meesen
    • B.Reynaert
    • N.
    Bouwtechnieken III: Technische Installatie II (2 sp.)K60010docenten
    docenten
    • J.Meesen
    • B.Reynaert
    • N.
    Bouwtechnieken III: Constructie 3 (2 sp.)K60559docenten
    docenten
    • Q.Foccaert
    • N.
    4 sp.Projectbeheer IIIVerplicht in fase 2Eerste semesterK42853docenten
    docenten
    • J.Meesen (coördinator)
    • N.
    Projectbeheer III (4 sp.)K60244docenten
    docenten
    • J.Meesen
    • N.
    4 sp.Bouwtechnieken IVVerplicht in fase 2Tweede semesterK42849docenten
    docenten
    • Q.Foccaert (coördinator)
    • J.Meesen
    • B.Reynaert
    • N.
    Bouwtechnieken IV: Technische Installatie III (2 sp.)K60011docenten
    docenten
    • J.Meesen
    • B.Reynaert
    • N.
    Bouwtechnieken IV: Constructie 4 (2 sp.)K60562docenten
    docenten
    • Q.Foccaert
    • N.
    3 sp.Projectbeheer IVVerplicht in fase 2Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenK43998docenten
    docenten
    • J.Meesen (coördinator)
    • N.
    Projectbeheer IV (3 sp.)K60245docenten
    docenten
    • J.Meesen
    • N.
    7 sp.Bouwtechnieken VVerplicht in fase 3Eerste semesterK44000docenten
    docenten
    • Q.Foccaert (coördinator)
    • J.Meesen
    • B.Reynaert
    • N.
    Constructie 5 (3 sp.)K60669docenten
    docenten
    • Q.Foccaert
    • N.
    Technische Installatie 4 (4 sp.)K60670docenten
    docenten
    • J.Meesen
    • B.Reynaert
    • N.
    4 sp.Projectbeheer VVerplicht in fase 3Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenK44001docenten
    docenten
    • P.Wyndaele (coördinator)
    • N.
    Projectbeheer V (4 sp.)K60248docenten
    docenten
    • P.Wyndaele
    • N.
    6 sp.Recente ontwikkelingenVerplicht in fase 3Beide semestersK44002docenten
    docenten
    • P.Gillis (coördinator)
    • B.Meganck
    • B.Reynaert
    • J.Van Berkel
    • N.
    Revit (3 sp.)K60664docenten
    docenten
    • J.Van Berkel
    • N.
    Duurzaamheid (2 sp.)K60251docenten
    docenten
    • B.Meganck
    • B.Reynaert
    • N.
    Actuele thema's (1 sp.)K61100docenten
    docenten
    • P.Gillis
    • N.
  • Burgerlijke Bouwkunde

   • 5 sp.Burgerlijke bouwkunde IVerplicht in fase 2Eerste semesterK42852docenten
    docenten
    • F.De Hovre (coördinator)
    • P.Seynaeve
    • N.
    Burgerlijke bouwkunde I: Topografie 1 (3 sp.)K60614docenten
    docenten
    • F.De Hovre
    • N.
    Burgerlijke bouwkunde I: Weg- en waterbouwkunde 1 (2 sp.)K60615docenten
    docenten
    • P.Seynaeve
    • N.
    4 sp.Burgerlijke bouwkunde IIVerplicht in fase 2Tweede semesterK42847docenten
    docenten
    • F.De Hovre (coördinator)
    • P.Seynaeve
    • N.
    Burgerlijke bouwkunde II: Topografie 2 (2 sp.)K60616docenten
    docenten
    • F.De Hovre
    • N.
    Burgerlijke bouwkunde II: Weg- en waterbouwkunde 2 (2 sp.)K60617docenten
    docenten
    • P.Seynaeve
    • N.
    3 sp.Burgerlijke Bouwkunde IIIVerplicht in fase 3Eerste semesterK43061docenten
    docenten
    • P.Seynaeve (coördinator)
    • N.
    Burgerlijke Bouwkunde III (3 sp.)K60665docenten
    docenten
    • P.Seynaeve
    • N.
  • Praktijk

   • 18 sp.Atelier bouw IVerplicht in fase 1Beide semestersK42862docenten
    docenten
    • L.Leuwers (coördinator)
    • F.De Hovre
    • P.Driessens
    • L.Leuwers
    • R.Mets
    • N.
    Atelier bouw I: Atelier deel 1 (7 sp.)K60602docenten
    docenten
    • F.De Hovre
    • P.Driessens
    • L.Leuwers
    • N.
    Atelier bouw I: Projectie 1 (2 sp.)K60502docenten
    docenten
    • R.Mets
    • N.
    Atelier bouw I: Atelier deel 2 (7 sp.)K60603docenten
    docenten
    • F.De Hovre
    • P.Driessens
    • L.Leuwers
    • N.
    Atelier bouw I: Projectie 2 (2 sp.)K60212docenten
    docenten
    • R.Mets
    • N.
    15 sp.Atelier bouw IIVerplicht in fase 2Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenK43999docenten
    docenten
    • B.Meganck (coördinator)
    • N.Dedobbeleer
    • J.Meesen
    • B.Meganck
    • B.Reynaert
    • J.Van Berkel
    • P.Wyndaele
    • N.
    Atelier deel 4 (7 sp.)K60622docenten
    docenten
    • N.Dedobbeleer
    • J.Meesen
    • B.Meganck
    • B.Reynaert
    • J.Van Berkel
    • P.Wyndaele
    • N.
    Atelier deel 3 (8 sp.)K60620docenten
    docenten
    • N.Dedobbeleer
    • J.Meesen
    • B.Meganck
    • B.Reynaert
    • J.Van Berkel
    • P.Wyndaele
    • N.
    4 sp.WerfanalyseVerplicht in fase 2Tweede semesterK42848docenten
    docenten
    • B.Meganck (coördinator)
    • N.
    Werfanalyse (4 sp.)K60618docenten
    docenten
    • B.Meganck
    • N.
    16 sp.Atelier bouw IIIVerplicht in fase 3Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke).K43066docenten
    docenten
    • J.Van Berkel (coördinator)
    • F.Beelen
    • Q.Foccaert
    • J.Meesen
    • B.Meganck
    • B.Reynaert
    • J.Van Berkel
    • P.Wyndaele
    • N.
    atelier deel 5 (6 sp.)K61098docenten
    docenten
    • Q.Foccaert
    • B.Meganck
    • J.Van Berkel
    • N.
    atelier deel 6 (10 sp.)K61099docenten
    docenten
    • F.Beelen
    • Q.Foccaert
    • J.Meesen
    • B.Meganck
    • B.Reynaert
    • J.Van Berkel
    • P.Wyndaele
    • N.
    14 sp.Stage en PraktijkanalyseVerplicht in fase 3Tweede semesterK43063docenten
    docenten
    • B.Meganck (coördinator)
    • F.Beelen
    • N.Dedobbeleer
    • P.Driessens
    • Q.Foccaert
    • L.Leuwers
    • B.Meganck
    • B.Reynaert
    • J.Van Berkel
    • J.Vandervorst
    • P.Wyndaele
    • N.
    Stage en Praktijkanalyse (14 sp.)K60671docenten
    docenten
    • F.Beelen
    • N.Dedobbeleer
    • P.Driessens
    • Q.Foccaert
    • L.Leuwers
    • B.Meganck
    • B.Reynaert
    • J.Van Berkel
    • J.Vandervorst
    • P.Wyndaele
    • N.
  • Opleidingsonderdelen als overgangsmaatregel

   Onderstaande varianten van opleidingsonderdelen kunnen enkel door de ISP-verantwoordelijken aan het ISP van een student toegevoegd worden n.a.v. programmawijzigingen.